خبرها

اخبار

خبرها

 در می‌کنند اردبیل نفر
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • ​​​​​​​ یک هزار و 87 نفر در آزمون استخدامی آتش‌نشانی در اردبیل رقابت می‌کنند