خبرها

اخبار

خبرها

 را خیرات باشند الهی
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • آیت‌الله جنتی: سیل اخیر را باید از خیرات الهی دانست / مبادا مردم شکایت داشته باشند