خبرها

اخبار

خبرها

 چند فناورانه ظریف رونمایی
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • رونمایی از چند طرح حوزه‌ی علمی ـ تحقیقاتی در مراسم سالگرد جهاددانشگاهی/ 1108 پروژه‌ی فناورانه در دست اجرا/ محکومیت تحریم دکتر ظریف