فال حافظ

فال حافظ

چو گل هر دم به بويت جامه در تن
تنت را ديد گل گويي که در باغ
من از دست غمت مشکل برم جان
به قول دشمنان برگشتي از دوست
تنت در جامه چون در جام باده
ببار اي شمع اشک از چشم خونين
مکن کز سينه ام آه جگرسوز
دلم را مشکن و در پا مينداز
چو دل در زلف تو بسته ست حافظ
کنم چاک از گريبان تا به دامن
چو مستان جامه را بدريد بر تن
ولي دل را تو آسان بردي از من
نگردد هيچ کس دوست دشمن
دلت در سينه چون در سيم آهن
که شد سوز دلت بر خلق روشن
برآيد همچو دود از راه روزن
که دارد در سر زلف تو مسکن
بدين سان کار او در پا ميفکن

تعبیر فال : به نیروی اراده و عزم راسخ خود تکیه کن تا به نتیجه ی مطلوب برسی. راه رسیدن به مقصود دشوار و سخت است اما غیر ممکن نیست. اگر آینده نگری و عقل خود را به کار بگیری موفق خواهی شد.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2021 | تمامی حقوق این وب سایت برای rieh.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:rieh.ir