فال حافظ

فال حافظ

روي بنما و مرا گو که ز جان دل برگير
در لب تشنه ما بين و مدار آب دريغ
ترک درويش مگير ار نبود سيم و زرش
چنگ بنواز و بساز ار نبود عود چه باک
در سماع آي و ز سر خرقه برانداز و برقص
صوف برکش ز سر و باده صافي درکش
دوست گو يار شو و هر دو جهان دشمن باش
ميل رفتن مکن اي دوست دمي با ما باش
رفته گير از برم وز آتش و آب دل و چشم
حافظ آراسته کن بزم و بگو واعظ را
پيش شمع آتش پروا نه به جان گو درگير
بر سر کشته خويش آي و ز خاکش برگير
در غمت سيم شمار اشک و رخش را زر گير
آتشم عشق و دلم عود و تنم مجمر گير
ور نه با گوشه رو و خرقه ما در سر گير
سيم درباز و به زر سيمبري در بر گير
بخت گو پشت مکن روي زمين لشکر گير
بر لب جوي طرب جوي و به کف ساغر گير
گونه ام زرد و لبم خشک و کنارم تر گير
که ببين مجلسم و ترک سر منبر گير

تعبیر فال : با دوستان، صمیمی و با نزدیکان، یکرنگ باش و زندگی را با آسودگی و راحتی طی کن. به دوستان کمک کن تا در لحظات بحرانی به کمک تو بشتابند. در زندگی خانوادگی سختگیر نباش.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2021 | تمامی حقوق این وب سایت برای rieh.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:rieh.ir