فال حافظ

فال حافظ

ز دلبرم که رساند نوازش قلمي
قياس کردم و تدبير عقل در ره عشق
بيا که خرقه من گر چه رهن ميکده هاست
حديث چون و چرا درد سر دهد اي دل
طبيب راه نشين درد عشق نشناسد
دلم گرفت ز سالوس و طبل زير گليم
بيا که وقت شناسان دو کون بفروشند
دوام عيش و تنعم نه شيوه عشق است
نمي کنم گله اي ليک ابر رحمت دوست
چرا به يک ني قندش نمي خرند آن کس
سزاي قدر تو شاها به دست حافظ نيست
کجاست پيک صبا گر همي کند کرمي
چو شبنمي است که بر بحر مي کشد رقمي
ز مال وقف نبيني به نام من درمي
پياله گير و بياسا ز عمر خويش دمي
برو به دست کن اي مرده دل مسيح دمي
به آن که بر در ميخانه برکشم علمي
به يک پياله مي صاف و صحبت صنمي
اگر معاشر مايي بنوش نيش غمي
به کشته زار جگرتشنگان نداد نمي
که کرد صد شکرافشاني از ني قلمي
جز از دعاي شبي و نياز صبحدمي

تعبیر فال : تردید و دودلی را کنار بگذار و با اراده ای محکم شروع به کار کن. با کسی که تجربه دارد مشورت کن تا آنکه ناگهان دچار دردسر و شکست نشوی. از مشکلات راه نترس. هیچ کاری به آسانی به دست نمی آید و به نتیجه نمی رسد. خدا را فراموش نکن و به او توکل کن تا با آرامش روحی به کار خود ادامه بدهی.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2021 | تمامی حقوق این وب سایت برای rieh.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:rieh.ir