خبرها

اخبار

خبرها

 حاکمیت بر جولان به
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • ترامپ حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان را به رسمیت شناخت