خبرها

اخبار

خبرها

 ملی دانشجویی مناظره دانشگاهی
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • مرحله دانشگاهی هشتمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویی در کردستان کلید خورد